0 0

Xiao Jiefu and Li Jinquan • An Outline History of Chinese Philosophy (II)

Artikelnummer: 7119027190

Gebraucht - gut

?
Melden Sie sich mit Ihren Amazon-Zugangsdaten an, und zahlen Sie einfach mit Ihren, bei Amazon hinterlegten Adress- und Zahlungsinformationen.
? Warenkorb in PayPal anzeigen
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Xiao Jiefu and Li Jinquan • An Outline History of Chinese Philosophy (II)

Keywords: Zhou Dunyi, Shao Yong, Cheng Hao, Cheng Yi, Wang Anshi, Zhang Zai, Zhu Xi, Lu Jiuyuan, Cheng Lian, Ye Shi, Wang Shouren, Li Zhi, Huang Zongxi, Fang Yizhi, Wang Fuzhi, Yuan Yuan, Dai Zhen, Gong Zizhen, Wei Yuan, Hong Xiuquan, Wang Tao, Zheng Guanying, Kang Youwei, Tan Sitong, Yan Fu, Zhang Taiyan, Sun Yat-sen, Hu Shi, Liang Shuming, Xiong Shili, Feng Youlan, Jin Yuelin, He Lin, Li Dazhao, Chen Duxiu, Qu Qiubai, Li Da, Mao Zedong

China Studies

Foreign Languages Press, Hardback with protective cover, english, 977 pages

Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.

* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten